Ä S K E B E R G A    F E S T I V A L E N    2 0 1 5
J A N   G E R F A S T   B A N D
Det mest meriterade bandet vi hade på festivalen 2014. Med Jan Gerfast vid rodret styrde han säkert festivalen vidare på kvällen med sin blå musik...
 
Jan och hans band avslutar årets festival, och bättre final kan man inte tänka sig på en blues/rock festival
 
Se även länkar:  Hemsida,   Wiki,   Facebook    YouTube: Hippies United,  Longing for the woods back home
 
Äskebergafestivaler: 2014, 2015