Ä S K E B E R G A    F E S T I V A L E N    2 0 1 5
J or d   B a n d e t
 
Kommer från kollektivet Moder Jord. Spelar egna låtar med tänkvärda texter
Gjorde ett succeartat framträdande på förra årest Äskebergafestival där publiken klappade in dem ett otal gånger, måste helt klart upplevas live.
Se även länkar från Skånes fria.se   Facebook    YouTube: Ösa och Slösa
 
Äskebergafestivaler: 2014, 2015