Ä S K E B E R G A    F E S T I V A L E N    2 0 1 5
H A N N A   &   M A T I L D H A
 
Matildha Stöcke
Medverkade i Äskebergafestivalen 2014 både tillsammans med Four Stars och med Adde

Hanna Silvåker

Som nyligen har börjat Teaterlinjen på C4 Gymnasiet i Kristianstad
 
De har helt nyligen träffats och börjar öva tillsammans, men trots den korta framförhållningen ger de oss ståpäls varje gång vi hör dem repetera...