Bli medlem till Äskeberga Kulturförening

Årsavgiften är 100kr / Person oavsett ålder
Avgiften gäller innevarande kalenderår, (från 1 Januari till 31 December).
 
Varför bli medlem i Äskeberga Kulturförening?
 
Inbetalning gör du enklast på våran bank, se mer information Här